Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

2017-06-13 13:27:12


Dofinansowanie nawet do 800 tys. zł w konkursie Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. Spotkanie informacyjne 23 czerwca 2017 r. Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 20 listopada 2017 r. prowadzi nabór w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

PARP udziela wsparcia finansowego na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania z rynków kapitałowych GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

Więcej informacji i rejestracja


 

App Store - Aplikacja GPW Google Play - Aplikacja GPW