2017-06-21
Wznowienie obrotu akcjami spółki Reinhold Europe AB
2017-06-14
Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r.
2017-06-08
GPW nie dokona przeliczenia parametrów indeksów WIG i WIG-Poland, których uczestnikiem jest spółka RADPOL S.A.
2017-06-06
W związku ze zmianą firmy spółki POWER MEDIA S.A. (PLPWRMD00011) na IFIRMA S.A., począwszy od dnia 8 czerwca 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „IFIRMA” i oznaczeniem „IFI”.
2017-06-02
Walne Zgromadzenie spółki IMMOFINANZ AG, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 EUR na jedną akcję

następna »
App Store - Aplikacja GPW Google Play - Aplikacja GPW